Въпроси и отговори в играта за месец май:

1. Иван Алексеевич Бунин е първият руски автор, носител на световнопрестижна литературна награда. Коя?

Отговор: Нобеловата награда за литература, 1933 г.

Точки: 1

2. В началото на кариерата си Иван Бунин твори основно поезия. Стихотворенията му следват традициите на френско литературно течение от 19 век, повлияно от творчеството на Теофил Готие; името на това течение идва от френска поетична антология. Кое е това литературно течение?

Отговор: Парнасизъм. / Парнасизмът получава името си от „Съвременният Парнас“ („Le Parnasse contemporain“), антология с поезия, издадена в три части през 1866, 1871 и 1876 г.

Точки: 2

3.

Иван Бунин е известен и с преводите, които прави. За кой свой превод от английски получава Пушкиновата награда през 1903 г.?

Отговор: За превода на «Песен на Хаяуата» на Лонгфелоу (публикувана 1896, Пушкинова награда, 1903 г.)

Точки: 2

4. Коя незавършена книга на Иван Бунин, посветена на един от неговите литературни кумири, е публикувана посмъртно?

Отговор: „За Чехов”, 1955 г.

Точки: 4

 

Класация на участвалите по точки:

Жени Модра                        5

Мариана Тончева              5