Въпроси и отговори в играта за месец март:

1. През 1915 година Елисавета Багряна за пръв път публикува свои стихотворения. Кой български писател я насърчава за това?

Отговор: Йордан Йовков

Точки: 3

2. Елисавета Багряна е получавала различни награди и отличия, в това число и международни. Колко пъти е била номинирана за Нобелова награда за литература?

Отговор: три пъти: през 1943, 1944 и 1945

Точки: 2

3. Кой е художникът, чиято рисунка илюситрира първата статия, посветена на поетесата, с което бива разкрита  истинската ѝ самоличност и Елизбета Б. става Елисавта Багряна?

Отговор: Константин Щъркелов

Точки: 4

 

 

Класация на участвалите по точки:

Диляна Джибирова           3

Елка Шен                              3

Жени Модра                        3