Въпроси и отговори в играта за месец юни:

1. Кое е първото публикувано произведение на Марк Твен (1867 г.)?

Отговор: Разказът „Знаменитата скоклива жаба от окръг Калверас“

Точки: 2

2. Според Ърнест Хемингуй „Цялата съвременна американска литература произхожда от една книга на Марк Твен”. Коя книга има предвид Хемингуей?

Отговор: „Приключенията на Хъкълбери Фин”

Точки: 1

3.Кой роман на Марк Твен е публикуван първо в Канада (1881 г.) и чак след това в САЩ (1882 г.)?

Отговор: „Принцът и просякът”

Точки: 2

4. С кое астрономическо събитие са свързани животът и смъртта на Марк Твен?

Отговор: С Халеевата комета – тя се появява през 1835, годината, в която се ражда Марк Твен, и отново – през 1910 г., годината, в която Твен умира.

Точки: 3

 

Класация на участвалите по точки:

Жени Модра                        8

Мариана Тончева              8

Милен Димитров              8