Наградата за победителя в играта на клуб F451 за месец март 2020г. Жени Модра е книгата Аз обичам самата любов“ на Елисавета Багряна.