Наградата за победителя в играта на клуб F451 за месец януари 2021г. Лилия Попова е книгата Буболечка в леглото на Катрин Панкол.