Наградата за победителя в играта на клуб F451 за месец май 2020г. Жени Модра е книгата Тъмни алеи на Иван Бунин.